กฏหมายขายของออนไลน์

สรุปกฎหมายการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

I'am Sira

เมื่อวันที่ 20 มีนาคา 2017 ได้มีประกาศจากคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 ว่าด้วยเรื่องของการแสดงราคาสินค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ออนไลน์ เพื่อเป็นการให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบรายละเอียดสินค้า และราคาสินค้า ก่อนทำการตัดสินในในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ 

รายละเอียดโดยสรุปของกฏหมายการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ดังกล่าว มีเนื้อหามีดังนี้

โดยสรุปกฎหมายการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ดังกล่าว มีเนื้อหามีดังนี้

  1. ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media ต่างๆ
  2. การจำหน่ายสินค้าและบริการ จำเป็นที่จะต้องระบุราคาสินค้า และรยละเอียดของรายการสินค้า เช่น ประเภทของสินค้า ขนาด น้ำหนัก สี หรือ รายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน ซึ่งจำเป็นต้องเป็นภาษาไทย หรือมีภาษาอังกฤษร่วมด้วย
  3. ในส่วนของราคาสินค้า จำเป็นที่จะต้องแสดงให้ตรงกับที่จำหน่ายจริง โดยตัวเลขที่แสดงนั้น ต้องมีเลขอาราบิคอยู่ด้วย
  4. หากผู้ผลิต, จำหน่าย ฝ่าฝืนไม่ทำตาม จะมีโทษตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๐ คือ โทษปรับสูงสุดไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท (10,000 บาท)
  5. สำหรับผู้ที่พบเห็นร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฏนี้ สามารถแจ้งไปยัง สายด่วนกระทรวงพาณิช โทร 1569 ซึ่งผู้แจ้งจะได้รับเงินรางวัลนำจับ 25% อีกด้วย

อ่ายรายละเอียดกฏหมายฉบับเต็ม

ดังนั้นแล้ว เมื่อประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ผู้ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้า Social Media ต่างๆ หรือตามเว็บ E-Commerce จะต้องทำความเข้าใจ และปรับตัวปฏิบัติตามกฏหมายที่ประกาศใช้กัน จะไม่สามารถ Inbox เพื่อสอบถามราคา หรือ รายละเอียดต่อไปได้อีก