ติดตั้ง Web Server (LAMP) บน Raspbian

แปลงร่าง Raspberry Pi ให้กลายเป็น Web Server แบบง่ายๆ

I'am Sira

ในการทำ Web Server นั้นขณะนี้ เริ่มมีคนจำนวนมาก ได้ใช้ Raspberry Pi ในการทำ เนื่องจากมีราคาที่ถูก และยังประหยัดพลังงาน ซึ่งโดยพื้นฐานของ Raspberry Pi นั้น ยังมาจาก Linux อีกด้วย จึงทำให้ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมาก

ซึ่งวิธีการติดตั้ง ให้ Raspberry Pi กลายเป็น Web Server มีขั้นตอนดังนี้

  • ติดตั้ง Apache
  • ติดตั้ง PHP
  • ติดตั้ง MySQL
  • ติดตั้ง phpMyAdmin

การติดตั้ง Apache
ในการติดตั้ง Apache เราสามารถทำการติดตั้งได้ ผ่านคำสั่ง

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install apache2


เมื่อรันคำสั่งเสร็จ ระบบก็จะทำการ dowlnoad และติดตั้ง Apache ให้กับเรา และเมื่อระบบได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบว่า Apache ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ ผ่านทาง Web browser คือ http://[your raspberri pi IP address] ตัวอย่างเช่น http://192.168.1.43

การติดตั้ง PHP
ในการติดตั้งให้ Web Server สามารถใช้งาน PHP ได้ นั้น เราจำเป็นที่จะต้องทำการติดตั้ง PHP ลงไปให้กับ Web Server ของเราด้วย ซึ่งในการติดตั้ง PHP5 (หรืออาจจะเลือก PHP version อื่นได้ตามที่ต้องการ นั้นสา่มารถติดตั้งได้ผ่านคำสั่ง 

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y
(การใส่ -y ต่อท้าย เป็นการระบุให้ตอบ y อัตโนมัติในขั้นตอนการติดตั้ง)


เมื่อติดตั้ง PHP เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถ ทดสอบได้โดยการสร้าง info.php ขึ้นมา ด้วยคำสั่ง

sudo nano /var/www/html/info.php

พิมพ์ข้อมูลดังต่อไปนี้
<?php
phpinfo();
?>

เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Ctl+x เพื่อบันทึก และออกจาก editor

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ ให้ทำการเปิด Web Browser เพื่อทำการทดสอบ โดยใช้ http://[Your IP Address]/info.php ตัวอย่างเช่น http://192.168.1.43/info.php

การติดตั้ง MySQL
ในส่วนของฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันกับ PHP นั่นก็คือ MySQL ซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ ผ่านคำสั่ง 

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql -y


ซึ่งในการติดตั้ง MySQL นั้น จะมีขั้นตอนหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ MySql ขึ้นมา

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ก็ตรวจสอบการติดตั้งโดยผ่านคำส่ง

mysql -u root -p

หน้าจอจะมีข้อความขึ้นมาให้ใส่ Password


วิธีการติดตั้ง phpMyAdmin
การติดตั้ง web interface สำหรับจัดการ MySql หรือ phpMyAdmin นั้น สามารถติดตั้งได้ผ่านคำสั่ง

sudo apt-get install phpmyadmin -y


ในการติดตั้ง จะมีให้เราเลือกว่า Web Server ที่เราใช้อยู่เป็นอะไร
ให้เราเลือก Apache2 แล้วกด OK

ถัดมา จะมีให้เราเลือกในการตั้งค่าของฐานข้อมูล ให้เราเลือก Yes

หลังจากเลือก Yes จะมีหน้าจอให้เราระบุรหัสผ่าน สำหรับผู้ดูแล

ถัดมา จะเป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เราทำการแก้ไข config ของ Apache ตามนี้
เปิดไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf เพื่อแก้ไข
$ sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

ทำการเพิ่มการ include phpmyadmin ให้กับ apache
# Include phpmyadmin
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

เสร็จแล้ว ให้ทำการ restart apache service ผ่านคำสั่ง
$ sudo service apache2 restart

เปิด Web Browser เพื่อตรวจเช็คการติดตั้ง http://[Your IP Address]/phpmyadmin ตัวอย่างเช่น http://192.168.1.43/phpmyadmin


เพียงเท่านี้ Raspberry Pi ของคุณก็พร้อมที่จะทำเป็น Web Server แล้ว.