API คืออะไร

ศึกษาทำความรู้จักกับ API (Application Programming Interface)

I'am Sira

API คืออะไร

API (Application Programming Interface) คือช่องทางการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชั่นระหว่างโปรแกรม หรือเรียกได้ว่าเป็น Service ให้มีการทำงานร่วมกันในการ รับ/ส่ง ข้อมูลระหว่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook API ที่ Facebook เปิดให้เราได้เข้าใช้งานในส่วนของการ Login ที่ทาง Facebook จะส่งข้อมูลของผู้ใช้มาให้กับเรา หรืออย่างเช่นการเชื่อมต่อระบบของเรา เข้ากับข้อมูลธนาคาร เพื่อทำการตัดบัตรเครดิต หรือ หักเงินในบัญชีลูกค้า ซึ่งทางธนาคารจะมี API ที่เป็นตัวเชื่อมต่อให้เราเข้าใช้งาน

ควรสร้าง API ออกมาแบบใด

ในการสร้าง API แต่ละตัวออกมานั้น สิ่งที่เราควรคิดเป็นอันดับต้นๆ นั่นคือ เราควรออกแบบให้ API 1 ตัว มีหน้าที่การทำงานเพียงอย่างเดียว ไม่ควรที่จะรวมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เหมือนกับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมา เราก็ควรที่จะมีการแยกการทำงานของแต่ละ Method แต่ละ Function ให้มีความชัดเจน และควรใช้งานในส่วนของ HTTP Method ในการจัดการข้อมูล เช่น GET / POST / PUT / DELETE
สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกอย่างในการสร้าง API นั่นคือ การตั้งชื่อ ซึ่งควรใช้คำที่เป็นคำนาม และควรหลีกเลี่ยงการใช้อักษรตัวเล็กตัวใหญ่สลับกัน ยกตัวอย่างเช่น

OK >>   /employee
NG >>   /getEmployee