Bootstrap คืออะไร

เรียนรู้ ทำความรู้จักกับ Bootstrap

I'am Sira

Bootstrap คืออะไร
Bootstrap คือ Front-end Framework ซึ่งเป็น Open Source ที่ประกอบไปด้วย html, css และ javascript นำมารวมกันเพื่อทำเป็น Template Layout สำหรับสร้างหน้าจอเว็บไซต์เพื่อให้ User ใช้งาน และสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว รองรับการออกแบบหน้าจอแบบ Responsive Design เพื่อการแสดงผลกับหน้าจอทุกขนาด

โครงสร้างของ Bootstrap มีอะไรบ้าง

  1. Scaffolding grid system จำนวน 12 คอลัมน์ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ fixed และแบบ fluid
  2. Base CSS Style Sheet สำหรับ html พื้นฐานต่างๆ อย่างเช่น table, input, form เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าพื้นฐานสำหรับ element ในแต่ละตัวให้ ไม่ว่าจะเป็น ขนาด หรือสี
  3. Components style sheets จะเตรียมในส่วนของที่เราต้องใช้บ่อยๆ เช่น navigation, pagination ซึ่งจะมีการออกแบบไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Bootstrap 
  4. JavaScript jQuery plugins ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น jQuery Dialog, Calendar, Tooltip ให้เรียกใช้งานได้